Utskrift

Undervisningsrelatert kompetanse og erfaring

Jeg har bred erfaring som kurs- og foredragsholder og har drevet mye med undervisning, spesielt på universitets- og høgskolenivå. Gjennom min arbeidserfaring har jeg også utviklet kompetanse i Kompetanseplanlegging, spesielt i forbindelse med større organisasjonsendringer. Forskning og Utvikling har også stått sentralt i flere av mine arbeidsforhold.

Jeg har utviklet en rekke kurs til Axenna og Open-Course Academy med Moodle (online læringsportal), bl.a. innen Big Data og NoSQL/SQL.

Undervisning:

Undervisning og Forelesninger ved Universitetet i Oslo

 • Seminarleder i Metode og Statistikk, Statsvitenskap Grunnfag – 5 semestere, 1987-1989
 • Faste forelesninger i Forskningsmetode og veiledning av studentgrupper i prosjektarbeid, 1986-87


Gjesteforelesninger ved norske Høgskoler

 • BI, Reiselivslinjen, Oslo – 2 forelesninger om Norsk Transportbransje, 1997
 • Høgskolen i Molde – 2 forelesninger om Norsk Transportbransje, 1996


Undervisning, Grunnskole

 • Klasseforstander 9. klasse + undervisning i realfag for 7.-10. klasse – 6 måneder, 1975
 • Vikariater i barneskolen , 3.-6. klasse, over 1 år, 1980-1981


Kurs og foredrag, Norge

 • Kursleder for diverse 2, 3 og 4-dagers kurs holdt i regi av Axenna.no og  Gateway as og i samarbeid med open-course.net:
  • Introduksjon til Hadoop
  • Apache Hive grunkurs
  • Hadoop Lab for 30 deltakere i Oslo Hadoop User Group (som jeg leder)
  • MongoDB Grunnkurs (bla. for NRK og internkurs for NTE)
  • MongoDB Driftskurs (bl.a. internkurs for Bergen Kommune)
  • Cassandra Grunnkurs (bl.a. internkurs for Norsk Hydro)
  • Linux begynnerkurs, (bl.a.internkurs  for Metereologisk Institutt i Oslo)
  • Linux Sysadmin-kurs (trinn 1 og 2) (bl.a. for Skatteetaten)
  • Installasjon og konfigurering av Ubuntu-servere (bl.a. for Sparebank 1),
  • SQL Grunnkurs (bl.a. internkurs for Bluegarden)
  • jQuery Innføringskurs
  • XSLT Grunnkurs (bl.a. internkurs for NRK)
  • PHP og MySQL
  • HTML5 og CSS3
  • Dataintegrasjon med Talend Open Studio
  • Innføring i Master Data Management med Talend MDM
  • Introduksjon til Big Data med Hadoop
  • MySQL og PostgreSQL grunnkurs
 • Kursleder for 3-dagers kurs i programmeringsspråket PHP, nivå 1, holdt i regi av Linpro as, 2005.
 • ”Planlegging og ledelse av større flytteprosesser, Erfaringer fra flyttingen av Norges hovedflyplass”, foredrag holdt for Høgskolen i Akershus, 2002
 • ”Ærlig Digitalt”, foredrag om Internett og digital publisering for redaktører og journalister, 2001
 • ”Strategisk bruk av Internett” – Foredrag for museums-, reiselivs- og bibliotekansatte, Arendal, 2001
 • ”Strategisk Internett” – Åpent dagskurs, 2001.
 • ”Strategisk bruk av Internett” – Foredrag på konferanse arrangert av Telenor, høsten 2000 (rangert som beste av 90 foredrag).
 • ”Internett som integrert del av forretningsvirksomheten” – Foredrag på seminar for konsernledelsen i COOP, høsten 2000.
 • ”Strategisk bruk av Internett” – Foredrag for ansatte og partnere i Tellus, 2000
 • ”Internett i Transportbransjen” - Foredrag for kollektivtrafikkselskapene i Sogn og Fjordane, 1999.
 • ”Intranett ved Oslo Kemnerkontor” – kurs for alle ansatte ved Oslo Kemnerkontor, 1999
 • ”Endringsledelse – kunsten å lede mennesker gjennom omstillingsprosesser” –foredrag holdt ved 6 anledninger for Luftfartsverket og Oslo Hovedflyplass AS., 1994


Kurs og Foredrag i internasjonale sammenhenger (Engelsk)

 • ”Airport Statistics in the Digital Era” – foredrag i Europeisk Luftfartsstatistikkgruppe, Faro, Portugal, 1994.
 • ”Data Quality in Airport Statistics” - foredrag i Europeisk Luftfartsstatistikkgruppe, Roma, Italia, 1992.
 • ”Feilkilder i Datainnsamlingen” – foredrag ved Nordisk Statistikkseminar i Helsinki, 1987.
 • Foredrag om Yoga og meditasjon, bl.a. University of Manila og Quezon University, Cebu, Filippinene, 1980.
 • Foredrag om Yoga og meditasjon, Thammasat og Chulalongkorn Universitene i Bangkok, Thailand 1979.
 • Foredrag om Yoga og meditasjon, Universitet og Teknisk Høgskole i Haifa, Israel 1977.


Annen undervisningsrelatert virksomhet

 • Medlem av NHOs Kompetanseutvalg, inkludert planlegging og gjennomføring av NHOs kompetanseseminar ”Den nye Skolen”, 1997.
 • Medlem av sekretariatet for NHOs Opplysnings- og Utdanningsfond., 1995-1998
 • Ansvar for utvikling av Kompetanseplan for Oslo Lufthavn, Gardermoen, 1994-1995


Forskning og Utvikling

 • Ansvarlig for NHOs FoU-virksomhet innen transport,1995-1998, i samarbeid med bl.a. Transportøkonomisk Institutt, Vestlandsforskning, Møreforskning, SND og Forskningsrådet.
 • Ansvarlig for Luftfartsverkets FoU-virksomhet, primært i samarbeid med Transportøkonomisk Institutt, 1990-1994
Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge