Utskrift

Kompetanse og erfaring innen Tjenesteutvikling

Jeg har mye erfaring og kompetanse med utvikling av nye produkter og tjenester. Utviklingsaspektet har vært fremtredende i de fleste stillinger jeg har hatt.

Internett-utvikling, større prosjekter

 • Utvikling av Axenna Enterprise, online modulbasert Publiseringsløsning med Web Office for globalt salg til Web Hosting-selskaper.
 • Utvikling av Internettportalen Helsenettet.no.
 • Utvikling av Developer’s Resource CD for Det norske Veritas, inkludert Design Guidelines og Grafisk Profil-bibliotek for DnVs Nettsted
 • Utvikling av Innfordrings-ABC for Oslo Kemnerkontor, inkludert software-CD for salg til norske kommuner
 • Utvikling av BAMA-gruppens Corporate Web Site, inkludert Internett-strategi for konsernet.
 • Utvikling av flere deler av nettstedet og intranettet til Telenor
 • Utvikling av Luftfartsverkets Web Site, 2 versjoner, inkludert egne under-siter for Luftfartsverkets Regioner og Lufthavner.
 • Utvikling av Web Site og Barnebok for ENØKs prosjekt ”Moski”, i samarbeid med ENØK Akershus og Jarl Goli.
 • Utvikling av nettstedet til Norsk Kommunikasjonsforening
 • Interne og eksterne flashbaserte reklame-filmer for ABB


Utvikling av tjenester for NHO – Transportbedriftenes Landsforening

 • Utvikling av organisasjonens Intranett-løsning og Internett-løsning
 • Utvikling av system for produksjon av Utviklingsprosjekter


Utvikling av tjenester for Luftartsverket

 • Digitalisering av Luftfartsverkets Statistikkproduksjon, inkludert utvikling av 2 nye publikasjoner for trafikktall:Luftfartsverkets Månedsstatistikk. og Luftfartsverkets Kvartalsstatistikk. Begge publikasjoner ble hyppig sitert i media.
 • Planlegging og delvis utvikling av Luftfartsverkets Interninformasjonssystem


Utvikling av tjenester for Statistisk Sentralbyrå

 • Utvikling av system for sikring av Datakvalitet i innsamling av intervjubaserte data

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge