Utskrift

Kompetanse innen Personalledelse og -administrasjon

Jeg er en typisk menneskebygger som legger vekt på å utvikle resultatfremmende egenskaper hos mine kolleger og ansatte. Jeg er diplomatisk av natur, med en erkjennelse av viktigheten av et trygt  arbeidsmiljø fritt for angst, konflikter og intriger.
Erfaring og resultater

Ansettelser

Tilsammen 27 ansettelser, hvorav 4 i Redpill-Linpro as, 5 i Luftfartsverket, 14 i Interaktiva as og 4 i Helsenettet as. Totalansvar for hele prosessen fra utlysning til ferdig arbeidskontrakt.

Oppsigelser

Tilsammen 2 oppsigelser – begge i Interaktiva as

Permitteringer

Tilsammen 6 permitteringer, hvorav 5 i Interaktiva as og 1 i Helsenettet as

Jeg har også bred erfaring med:

 • Lønnsforhandlinger / lønnsadministrasjon
 • Medarbeidersamtaler / Evalueringer
 • Kompetanseutvikling
 • Team-bygging
 • Motivasjon og ansvarliggjøring
 • Matriseorganisering
 • Prosjektorganisering
 • Stabs- oglinjefunksjoner
 • Lederutvikling
 • Større og mindre Endringsprosesser
 • Personaljuridiske problemstillinger ved endring av organisasjonsform (eks. fra statsansatt til ansatt i AS)

 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge