Utskrift

Kompetanse og erfaring innen Økonomistyring

Utdanning:

  • International Executive MBA (BI, Oslo)
  • Internasjonal Politisk Økonomi (Universitetet i Oslo)


Arbeidserfaring:

Det har vært et økonomisk aspekt ved alle mine stillinger, og jeg har stort sett hatt budsjettansvar innenfor stillingens ansvarsområde. I tillegg har jeg hatt noen stillinger hvor økonomistyring har vært et hovedfokus:

Som Administrerende direktør for Interaktiva as hadde jeg økonomisk resultatansvar for bedriften og dens 14 ansatte, inkludert rapporteringsansvar overfor Styret og Telenor-konsernet. Jeg utviklet og etablerte i perioden rutiner og systemer både for økonomistyring og rapportering.

Som Assisterende Økonomidirektør i Luftfartsverket hadde jeg resultatansvar for en årlig omsetning på 4.3 milliarder NOK. Jeg hadde i perioden også prosjeklederansvar for å utvikle en ny økonomisk styringsmodell for bedriften, inkludert ny kontoplan og nye oppfølgingsrutiner.

Som Styreleder for Norsk verdivurdering, Interaktiva as og Helsenettet as har økonomistyring vært et primært fokusområde. 

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge