Utskrift

Internasjonal Kompetanse og Erfaring


Jeg har mye internasjonal erfaring og arbeidet fra tidlig av i utlandet. Kombinert med min interesse for språk og andre kulturer gjør dette meg godt egnet til stillinger med et internasjonalt tilsnitt.

Arbeidserfaring

Jeg startet min yrkeskarriere med idealistisk, internasjonalt arbeid - som henholdsvis Yoga-lærer i Israel, Flytningearbeider i Thailand og Barnehjems-styrer på Filippinene.

I diverse stillinger i SSB, Luftfartsverket og NHO var jeg deltaker i flere internasjonale grupper og fora, som f.eks.:

  • Nordisk Statistikkgruppe (SSB)
  • Europeisk Statistikkgruppe (Luftfartsverket)
  • Nordisk Økonomisjef-gruppe (Luftfartsverket)
  • Europeisk Miljøforum for Transportvirksomhet (NHO)


De fleste av mine stillinger har hatt et internasjonalt aspekt. Som et nylig eksempel kan jeg nevne Research-arbeid for Axenna Enterprise Ltd. ved forestående etablering i Sør-øst Asia.

Språk & kultur

Jeg har Engelsk grunnfag og Fransk forkurs fra Universitetet i Oslo. Av egen interesse fulgte jeg også forelesninger i Hindi over tre semestre. Har også gjennomgått språkkurs i Spansk, Japansk og Thai.

  • Jeg behersker fullt ut engelsk som arbeidsspråk, muntlig og skriftlig. Eksempel: Engelsk som arbeidsspråk for Axenna Enterprise Ltd. i London.
  • Jeg kan lese fransk og føre en samtale på fransk, men behersker ikke språket godt nok til å skrive fransk forretningsspråk. Eksempel: Har intervjuet direktøren ved Charles de Gaulle - flyplassen i Paris på fransk.
  • Når det gjelder spansk og portugisisk har jeg en mer passiv kunnskap. Eksempel: Jeg kan lese en spansk eller portugisisk avis, men har ikke god nok trening til å føre en stringent samtale.
  • Jeg har grunnleggende kunnskaper i Hindi, Bengali, Japansk og Thai. Av disse er det Thai jeg behersker best - dvs. jeg kan føre en meget enkel samtale og lese skriftspråket.


Jeg har en god forståelse for europeisk og asiatisk forretningskultur, med fokus på Skandinavia, England og Frankrike i Europa og India, Thailand og Filippinene i Asia.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge