Utskrift

Kompetanse innen IT / Internett

Kjernekompetanse innen IT-Ledelse

Som Konsulentsjef for en avdeling med 26 IT-konsulenter har jeg hatt erfaring med en rekke ulike områder, som teknisk salg/presale, prosjektstyring, kundeoppfølging, brain-power utleie osv.

Som gründer og senere daglig leder for et mellomstort web designbyrå har jeg opparbeidet god erfaring med ledelse av kreative IKT-bedrifter. Ressursallokering, prosjektledelse, kundeoppfølging og kontinuerlig kompetanseheving er kjerneområder, i tillegg til kvalitetssikring av design og funksjonalitet, teknisk salg, utvikling av tilbudsdokumenter, kravspesifikasjoner etc.

Gjennom hands-on erfaring har jeg også utviklet en kjernekompetanse med vekt på Konseptutvikling, GUI-design og Brukervennlighet/Usability. Jeg er i tillegg en habil PHP/MySQL/JavaScript-utvikler med mer enn 6 års erfaring i praktisk scripting i ulike webbaserte prosjekter.

Som kursleder for Gateway as i samarbeid med Axenna.no og Open-Course.net har jeg bl.a. utviklet kursdokumentasjon for Linux systemadministrasjon (1 og 2), Linux grunnkurs, Hadoop grunnkurs, Hive grunnkurs, MongoDB grunnkurs, Cassandra grunnkurs, SQL grunnkurs, PHP/MySQL grunnkurs, XSLT grunnkurs, XML grunnkurs, JavaScript grunnkurs, JQuery grunnkurs og HTML/CSS grunnkurs.

Kjernekompetanse innen Big Data / Hadoop

 • Installasjon og konfigurering av Hadoop med Hortonworks HDP / Ambari
 • Installasjon og konfigurering av Hadoop med Apache BigTop
 • Installasjon og konfigurering av Hue
 • Installasjon og konfigurering av Spark / Zeppelin og Jupyter (Ipython Notebook Server)
 • ETL med Flume, Pig, Hive og Hbase.
 • ETL med Spark

Kjernekompetanse innen Business Intelligence

 • Open Source Data Governance
 • Open Source BI-løsninger
 • Etablering og oppbygging av datavarehus med fri programvare (MySql-basert)
 • Etablering og drift av BI-løsninger basert på SpagoBI, Pentaho og Jaspersoft
 • ETL/ELT med Talend TOS/DI eller Pentaho PDI (aka Kettle)
 • Rapportering med iReport, Birt og Pentaho Report Designer. 


Kjernekompetanse innen Drift

 • Drift av LAMP-servere (Linux, Apache, MySql, Php)
 • Drift av Webservere for Hosting - f.eks. CentOs med WHM / cPanel
 • Drift av Apache, Tomcat, Glassfish, Bind, Postfix/Dovecot, LifeRay Portalserver, MySql, MongoDB  mm. 
 • Drift av Unix-baserte filservere, mediastreaming-servere osv (Linux, *BSD, OpenSolaris)
 • ITIL-sertifisert (på grunnleggende nivå)


Kjernekompetanseområder innen Utvikling

 • Strategiutvikling (Ref. intervju i bladet Kampanje)
 • Konseptutvikling
 • Database-modellering
 • Utvikling av Brukergrensesnitt
 • Usability-testing
 • Utvikling av portaler og online programvare
   

Noen gjennomførte utviklingsprosjekter

 • Utviklet et Salgsoppfølgingssystem (brukes daglig bl.a. av Norsk verdivurdering)
 • Utviklet en Publiseringsløsning for nettsider, inkludert intranett-funkjsonalitet.
 • Utviklet en WebOffice – online kontorløsning
 • Utviklet et online system for Skipsmegling (brukes daglig av Dyna Shipping)
 • Utviklet flere store norske nettsteder – eks. Luftfartsverket, Bama-gruppen, DnV, Oslo Kemnerkontor.
 • Utviklet en rekke mindre norske nettsteder for smb-markedet

 (For disse prosjektene hadde jeg gjennomføringsansvar for hele prosessen, fra konseptutvikling til ferdig produkt)


Programmeringsspråk jeg behersker

 • PHP
 • JavaScript / Ajax / jQuery
 • SQL
 • ASP / VBScript
 • HTML / CSS
 • Java / Python / Perl / Skallskripting  (i mindre grad) 

 

Verktøy jeg behersker

Server-verktøy

 • cPanel / WHM, Webmin
 • MySql / phpMyAdmin
 • SSH et al.
 • Apache2 webserver (diverse verktøy)
 • Java Applikasjonsservere (Tomcat, Glassfish)
 • Diverse verktøy for systemadministrasjon (SWAT, Nagios/Munin, ++)

 

Klient-verktøy

 • Bluefish, Eclipse, Netbeans og andre web-editorer
 • Wavemaker Studio (Java-basert nettutvikling)
 • Gimp / Photoshop, Inkscape
 • Open Office og MS Office pakkene
 • Nettlesere (og deres ulike håndtering av Html/JavaScript)

 

Web-basert programvare jeg har mye erfaring med

 • Publiseringsløsninger: 
  • Joomla, WordPress, Drupal, Axenna, Concrete5, Ez Publish
 • HRM-systemer:
  • Orange HRM
 • CRM og TMS-systemer:
  • SugarCRM, Axenna TMS
 • Prosjektstyring:
  • Redmine, dotProject, 
 • E-handel:
  • Magento
 • E-læring:
  • Moodle
 • Sosiale nettverk, intranett:
  • Liferay, Elgg, Dolphin, Jamroom

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge