Utskrift

Universitetet i Oslo

Firma: Universitetet i Oslo
Varighet: 1986-1989

Jeg hadde to ulike engasjementer ved Universitetet i Oslo

1)
Avdeling: Rådet for Arbeidslivsstudier

Stilling: Hjelpelærer
Varighet: 1987 - 1988

Rådet for arbeidslivsstudiers formål er å fremme samarbeidet mellom Universitetet og arbeids- og næringslivet. Dette ivaretas gjennom et ett-semesters tverrfaglig kurs i prosjektarbeid.

Min hovedoppgave ved Rådet for arbeidslivsstudier besto i å veilede og organisere prosjektgruppene. Andre sentrale arbeidsoppgaver var:

  • Planlegging og tilrettelegging av undervisning i prosjektarbeid, forskningsmetoder, organisasjonsteori og gruppearbeid.
  • Kontakt med bedrifter, organisasjoner o.l. som bidro med prosjektoppgaver.
  • Forelesninger i kvantitative forskningsmetoder,
  • Å delta i den fortløpende administrasjon.


2)
Avdeling: Institutt for Statsvitenskap

Stilling: Seminarleder, metode og statistikk
Varighet: 1987-1989, 5 semestre

Jobben innebar undervisning i forskningsmetode og statistikk til studenter ved Statsvitenskap Grunnfag for grupper på 20-30 studenter 2-3 ganger i uken.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge