Utskrift

Statistisk Sentralbyrå

Firma: Statistisk Sentralbyrå
Stilling:
Konsulent
Varighet: 1988-1989

Fra Januar 1988 til oktober 1989 var jeg ansatt som konsulent ved Statistisk Sentralbyrå, Gruppe for Planlegging og Analyse. Gruppen er tilknyttet Intervjuavdelingen og har blant annet ansvaret for planlegging, og analyse av byråets utvalgsundersøkelser.

I Gruppe for Planlegging og Analyse jobbet jeg med prosjekter innenfor følgende tre områder:

  1. Datakvalitet.
  2. Ny teknologi (EDB).
  3. Arbeidslivsundersøkelser.

1. På datakvalitetssiden utviklet jeg bl.a. et Edb-basert spørsmålsarkiv for lagring og henting av standardiserte intervjuspørsmål, samt utviklet et sett med indikatorer for overvåking av sentrale kvalitetsvariabler og feilkilder i datainnsamlingen.

2. Innenfor området ny teknologi var jeg bl.a. prosjektleder for prosjektet "EDB-assisterte datainnsamlingsmetoder", hvor organisasjonsmessige og tekniske aspekter ved innføring av nye Edb-systemer ble vurdert. I den anledning evaluerte jeg en rekke program- og maskinvareløsninger og gikk igjennom erfaringer med slike systemer bl.a ved de Statistiske Sentralbyråene i Sverige og Nederland.

3. Jeg hadde i tillegg ansvaret for planleggingen av 2 større arbeidslivsundersøkelser: NAVFs koordineringsundersøkelse "Arbeidsforhold og Arbeidserfaringer" våren 1989, som jeg hadde eneansvaret for, samt "Arbeids- og Bedriftsundersøkelsen 1989". Sistnevnte var et samarbeid mellom bl.a SSB, Institutt for Samfunnsforskning, Kommunal- og Arbeidsdepartementet, Arbeidstilsynet og Arbeidsforskningsinstituttet.

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge