Utskrift

NHO

Organisasjon: NHO, Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Stilling: Utviklingssjef
Varighet: 1995-1998

TL er arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for 150 av landets største transportbedrifter, hovedsakelig innenfor området kollektivtrafikk med buss og bane. Som Utviklingssjef rapporterte jeg til Adm.dir.

Stillingens hovedinnhold bestod i følgende:

 • Strategisk rådgivning overfor organisasjonen og dens medlemsbedrifter
 • Planlegging og gjennomføring av FoU-prosjekter innenfor definerte satsningsområder (markedsundersøkelser, miljø, sikkerhet, ny teknologi, kompetanseutvikling, logistikk)
 • IT-utvikling (nettverk, internett, intranett, koordinering mot andre deler av NHO, innkjøp, applikasjonsutvikling etc.)
 • Organisasjonsutvikling og intern kompetanseutvikling
 • Lederutvikling
 • Forsknings- og utdanningspolitisk arbeid
 • Næringspolitikk
 • Internasjonalt samarbeid


Prosjekter 1995-1997 hvor jeg hadde hovedansvaret :

 • Utvikling av Strategisk plan og Samferdselspolitisk Handlingsplan for organisasjonen
 • Utarbeiding av FoU-strategi, miljøprogram og sikkerhetsprogram for organisasjonen
 • Integrering av IT-funksjonen for fire NHO-landsforeninger innen transportområdet
 • Ca. 15 FoU-prosjekter, inkludert utvikling av intern databank (intranett), internett-sider, samarbeidsprosjekter med flere av landets høgskoler samt utredningsprosjekter utført av diverse forskningsinstitutter innenfor bl.a. miljø, trafikksikkerhet og logistikk,
 • Opprettelse av en egen forskningskoordinator-stilling
 • Intern kompetanseutvikling/lederutvikling
 • Utvikling og gjennomføring av bransjerettede etterutdanningskurs og kurs i kommunikasjon og konfliktløsning
 • Utvikling av prosjektstyringssystem for organisasjonen
 • Sekretariatsfunksjon for Transportens Utdanningsråd (TUR) - bl.a. ansvar for utvikling av informasjonsmateriell om transportyrker til utdanningssøkende ungdom

 

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge