Utskrift

Arbeidserfaring - Oversikt

(se menyen til venstre for detaljer om de ulike stillingene) 

* 2010 – Nåværende. Avdelingsdirektør, Assessment Global Norge. Assessment Globalleverer konsulenttjenester innen IT og bedriftsrådgivning, Business Intelligence (BI), b2b salgstjenester, utvikler online programvare for bedriftsmarkedet og foretar verdivurderinger av bedrifter. Jobben innebærer bl.a. ansvar for oppbygging av bedriftens IT-funksjon, internett/intranett, utvikling av eget salgssystem (utviklet og i drift), økonomiske rutiner og driftsrutiner for bedriftens konsulentavdeling.

* 2006 - 2010 Daglig leder, Axenna Enterprise Ltd. - Ledelse og rådgivning innenfor områdene: Endringsledelse, Internettbasert kommunikasjon og programvareutvikling, Praktisk ITIL og Åpne teknologistandarder. Kurs og foredrag om Linux og åpen kildekode. Drift av Unix-baserte web- og filservere. Oppdragsvirksomhet innen utvikling av internettbasert programvare, utvikling og etablering av nye nettsteder osv. Bl.a. utviklet online system for skipsmegling, modulbasert intranettsystem, samt diverse nettløsninger for private og offentlige kunder.

* 2005- 2006 Konsulentsjef, Redpill Linpro as. Redpill Linpro er norges ledende Linux-selskap, med over 70 ansatte. Stillingen var et engasjement over ett år og innebar resultatansvar for Linpros største avdeling, med personalansvar for 26 IT-konsulenter. Konsulentene driver hovedsakelig utviklingsarbeid og driftsrelaterte oppgaver for større norske bedrifter og etater. Deltagelse i bedriftens ledergruppe, kundeoppfølging, presale-oppgaver og prosjektstyring inngikk også i stillingen.

* 2003 – 2005 Utviklingsansvarlig for Axenna Enterprise Ltd. Axenna Enterprise Ltd. er et Londonbasert selskap som driver internett-utvikling for B2B-markedet. Stillingen innebar totalansvar for utviklingen av en internettbasert programvarepakke som inkluderer en Publiseringsløsning for Nettsider, en Intranettløsning og et Online Web Office. Arbeidsoppgavene inkluderte utvikling av konsept, informasjonsarkitektur, brukergrensesnitt, design, databasemodellering og hands-on programmering og webdesign- i tillegg til utvikling av forretningsmodell, markedsstrategi og salg.

* 2002 – 2003 Selvstendig Konsulentvirksomhet, spesielt innenfor områdene Strategisk Internettutvikling og Internettbasert Programvareutvikling. Som selvstendig konsulent hadde jeg oppdrag for nye og tidligere kunder av Interaktiva as og Oslo Design as (se nedenfor), samt samarbeidsprosjekter med norske Reklamebyråer.

GRUNDERVIRKSOMHET

* 2001 - 2002 Senior Partner, Oslo Design as. Oslo Design as var en fortsettelse av virksomheten i Interaktiva as (se nedenfor) og drev internettutvikling, webdesign og strategisk rådgivning innenfor nye medier. Mine oppgaver i firmaet var knyttet primært til strategisk rådgivning samt markedsrelatert arbeid og kurs- og foredragsvirksomhet.

* 1998- 2001 Administrerende Direktør, Interaktiva as. Interaktiva as ble startet av meg i 1998 og kjøpt opp av Telenor i år 2000. 14 ansatte drev internettutvikling innenfor design, programmering og web-journalistikk primært for større norske bedrifter, organisasjoner og etater. Bedriften ble kjøpt av Telenor Business Solutions sommeren 2000.

NHO

* 1995-1998 Utviklingssjef i NHO, Transportbedriftenes Landsforening (TL). TL er NHOs bransje- og arbeidsgiverforening for norske transportbedrifter, spesielt innenfor rute-, turbil og godstransport. Stillingen innebar ansvar for bl.a. forskning og utvikling, kompetanseutvikling, IT, organisasjonsutvikling og lederutvikling på bransjenivå

LUFTFARTSVERKET

* 1994-1995 Prosjektleder, Luftfartsverket - Prosjekt '98 - Omstillingsprosessen fra Fornebu og Gardermoen til ny Hovedflyplass. Prosjeklederansvar for den totale flytteprosessen (utstyr og mannskap) fra Fornebu til Gardermoen. Ansvar for å designe et driftskonsept for Oslo Hovedflyplass A/S, inkludert utvikling av organisasjonsstruktur for Hovedflyplassen, samt å forberede overgangen fra forvaltningsbedrift til aksjeselskap for de ansatte ved Fornebu og Gardermoen..

* 1993-1994 Rådgiver for Luftfartsverkets Trafikkdirektør. Stillingen innebar bl.a. ansvar for oppbygging av et styringssystem for Luftfartsverkets 13 nyetablerte Regioner, samt daglig oppfølgingen av Regionene.

* 1991-1993 Assisterende Økonomidirektør i Luftfartsverket. Nestleder av Luftfartsverkets Økonomiavdeling. Fast stedfortreder for Økonomidirektøren, samt ansvar for utviklingsprosjekter på økonomiområdet. Økonomiansvar for en årlig omsetning på over 4 milliarder NOK. Regelmessig deltakelse i Luftfartsverkets toppledergruppe.

* 1990-1991 Kontorsjef i Luftfartsverket, Økonomiavdelingen, Kontor for statistikk og forvaltning. Avdelingen hadde 6 ansatte og sto for all produksjon av norsk luftfartsstatistikk, samt økonomisk oppfølging av norske flyselskaper og administrasjon av den statlige støtteordningen for kommunale flyplasser.

STATISTISK SENTRALBYRÅ

* 1988-1989 Konsulent ved Statistisk Sentralbyrå, Gruppe for Planlegging og Analyse. Ansvar for teoretisk metodeutvikling innenfor områdene Datakvalitet, Ny teknologi (EDB) og Arbeidslivsundersøkelser.

UNIVERSITETET I OSLO

* 1988 Hjelpelærer ved Rådet for Arbeidslivsstudier. Innebar bl.a. veiledning av studenter i prosjektarbeid og undervisning i statistikk og forskningsmetode.

* 1987-89 Seminarleder i metode og statistikk ved Statsvitenskap grunnfag, Universitetet i Oslo, til sammen 5 semestre.

* 1986-87 Siviltjeneste ved Rådet for Arbeidslivsstudier, Universitetet i Oslo. Innebar bl.a. veiledning av studenter i prosjektarbeid og undervisning i statistikk og forskningsmetode.

ANNET ARBEID / TIDLIGE PROSJEKTER

* 1984-87 Deltidsarbeid som oversetter fra engelsk til norsk, for statsautorisert Translatør Petter Svanevik, Moss. Oversatt og tekstet 25 filmer, deriblant TV-seriene "Peter den Store" og "Tales from the Dark Side".

* 1979-80 Styreformann og daglig leder av hjelpeorganisasjonen AMURT, Filippinene, ved hovedkontoret i Manila og regionalkontoret i Ilo-Ilo. Innbefattet overoppsyn med ett barnehjem, tre medisinske feltoperasjoner og seks matstasjoner. Innbefattet også opplæring av flyktningearbeidere til et program for Kampucheanske flyktninger i Thailand. Foredrag ved Universiteter på diverse filippinske øyer.

* 1979 Flyktningearbeid i Thailand. Arbeidet bl.a. med frakt av klær fra Japan til Kampucheanske flyktninger i Thailand. Samarbeid med bl.a. Unicef og Unesco.

* 1978 Startet og drev RAWA-teateret, et svensk-norsk teatersamarbeid som turnerte i Norge og Sverige med et selvskrevet stykke som omhandlet globale problemer.

* 1977 Sosialarbeider og organisasjonsarbeider i Israel. Kurs og foredrag i Haifa og Tel Aviv, samt ved diverse Kibutzer.

* 1975 Lærer ved Ekholt Ungdomsskole, Moss. Bl.a. klasseforstander for en 9-klasse.

Buy cheap web hosting service where fatcow web hosting review will give you advices and please read bluehost review for more hosting information.
Free Joomla Templates designed by Web Hosting TopUtviklet av Axenna Norge